TEST- Fuel Tank Safety

0 student

Niniejsze szkolenie e-learningowe jest szkoleniem wstepnym z tematyki Bezpieczeństwa Zbiorników Paliwowych (FTS) poziomu „Phase 2”, dla:

  • personelu organizacji obsługowych Part-145 (MRO), planującego, wykonującego, nadzorującego, kontrolującego oraz poświadczającego obsługę dużych statków powietrznych* oraz podzespołów system paliwowego

oraz

  • personelu organizacji Part-M/G (CAMO), zaangażowanego w zarządzanie lub przegląd ciągłej zdatności do lotu dużych statków powietrznych*.

Szkolenie jest realizowane poprzez platformę e-learnignową ALL4JETS. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego (ponad 75% poprawnych odpowiedzi), uczestnik otrzymuje certyfikat. Dozwolone jest jedno powtórzenie podejścia do egzaminu.

Niniejsze szkolenie jest ważne dwa lata od pozytywnego zdania egzaminu. Po tym okresie, należy przystąpić do szkolenia odświeżającego. ALL4JETS posiada w swojej ofercie również takie szkolenie.

Zawartość kursu jest zgodna z „Załącznikiem IV do AMC 145.A.30(e) oraz 145.B.10(3)” oraz „Załącznikiem XII do AMC M.A.706(f) oraz M.B.102(c)”.

Instructor

User Avatar Administrator

Mechanik lotniczy

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Free
NOTE: You have to pass these courses before you can enroll this course.